Toshiba Memory Cards Service Center List

SL No. City Contact Person Name Contact Numbers
1 Amritsar Pankaj Singh 183-6450186/9216168424
2 Chandigarh Pankaj 0172-6512547/8528620769/9416000828
3 Delhi Santosh Kumar Singh 011-64514615/9212307129
4 Gurgaon Arvind Kumar 0124-6453544/6464165/SC-6461008/9212452046
5 Jaipur Ganpat Yadav / Omprakash 0141-4007804/9251000290 / 9928705496
6 Jodpur Vijay Chordiya 291-6450387/9414476823
7 Jammu Ravi 0191-2437478/9858693520
8 Ludhiana Pradeep Singh 161-6450126/9216701128
9 Aurangabad Rajesh / Ganesh 0240-6457141/9225613275 / 9272200441
10 Goa Vitthal  0832-6514657/2464318 / 6450005/9225900148
11 Mumbai Prashanta 022-33152028-SC/9223606512 - 24912502/9833534710 - P.N
12 Vashi  Mangesh 9223172562/9223172562
13 Nagpur Jiwak Dhakne/Abhishek/ Shailendra 0712-6502571/2420009/9325539203/9595315376/9372065925
14 Nashik Ravinder Salve 0253-6450103 - 6575061(New)
15 Wagholi  Sagar Nagarkar 9552232121
16 Pune Yogesh Bankar 020-65604002 (SC)/9225309698
17 Agra Vishal / Yogeshwar 0562-6453125/6450844 (SC)/9219600589/9027957074
18 Dehradun Lave 0135-6546333/9219555106
19 Ghaziabad Sanjay Kumar 0120-6517809/2545879/SC-6451138/9212501286
20 Kanpur Ravindrakumar /9235004028
21 Lucknow Saeed / M. Khan 0522-6546333 / 6450130 - S.C. / 0522-2286333/9651734374 / 9235606577
22 Varanasi Laxman Verma 0542-6454820/9621380846
23 Ahmedabad Raviprakash Yadav 079-64508450/26850664/40324116/9227674116
24 Baroda Vinod Patel / Manish Rana/ Kamlesh Darji 265-2353022/9227200305 / 09898399384 / 09879068322
25 Bhopal Santosh Mehra                                         755-6464925/6450192-SC/9229216052
26 Indore Sunderlal Solanki 0731-6510124 / s.c 6460150/9229100141
27 Surat  Salim Teli / Satish Gorasiya 0261-6596267/2783799 - SC/9375710459/9227559103
28 Jabalpur Daniel Swamy  0761-6457306/ 4081690/9229230443
29 Rajkot Sanjay Chavda/ Solanki Sanjay 0281-6593588/6450236-SC/9428890820/09913919461
30 Bangalore Vijay Mirji/Zabi 080-65687568,41238225, 65687568./9964250078/9845601097
31 Hubli Manjunath 0836-6453123 / 6450001. S.C./9243326457, 9986791264 / 9964436309
32 Manglore Bharath/Rajesh 0824-6450126/9243300424
33 Hyderabad Ranjan / Chittaranjan Bai 040-66901598/66385798/65910519/66910519/9246196320 / 9701526168
34 Vijayawada Rajesh Kumar 0866-6622872/6452872-SC/9246800296
35 Vizag Sudhanshu 0891-6590992/0891-6450179/9248119720
36 Chennai Husamuddin / Shiakh Mohd/ Raju 044-28130038 / 24130038 / 64500349 - SC/9962694694, 9940731543, 9600113910 
37 Madurai Ibrahim Shaikh /Silambram 0452-6463839 / 4373736 S.C./4373736
38 Coimbatore Xavier Justin 0422-6572160/9994927165 / 9244100433
39 Pondicherry Sivaperumal  0413-6530470/6450171 - SC/
40 Cochin Sibu 0484-6533196- SC /  0484-2205051/9249510689
41 Calicut Shanil / Linesh 495-6515152/2361616/6450121-SC / 0495-2766171( New)/9495647821, 9249515404
42 Trivandrum Shubhash  0471-6535433 /6450352 - S C/9249515321/9747667409
43 Kottayam Vinod Kv 0481-6452013/9249515406
44 Bhubaneshwar Shankar 0674-6510444/6450009-SC/9777366914 / 8260688411
45 Kolkatta Sk. Sirajul Islam/Abhijit Das 033-65501262/64517248-51/ 64517250/64517251/9804915139/9230610064/9051805640/9143830106
46 Guwahati Mridul /9859329780 (P.N.)/ 8811022759
47 Patna Santosh Kumar 0612-6510315-SC/9204650425
48 Ranchi Govind/ Abrar 0651-6455499 / 6455784- 0651-2332353(New)/9204750105
49 Siliguri Raju Malik 0353-6450108/2525901/9233400279
50 Raipur Mr. Rajesh Sahu (Sc)/ Soumya Kanta 0771-6538333/6450331(S.C)/9229211706
Have more questions? Submit a request